Kohopainetut Duplex käyntikortit

Letterpress eli kohopainettu käyntikortti.